Kuća vina

Prodavnica

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe člana 13. i člana 27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Maison du Vin d.o.o., Novi Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.vinafrancuske.rs obaveštava:

– da se prodaja robe putem internet sajta www.vinafrancuske.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti firme Maison du Vin d.o.o., Novi Beograd – Nede Spasojevic 20, matični broj 21905658 PIB: 113641506, www.vinafrancuske.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je:kucavina@hotmail.com

– da kupovinu alkoholnih pića preko online prodavnice Maison du Vin d.o.o., Novi Beograd www.vinafrancuske.rs kao i registraciju mogu izvršiti samo lica starija od 18 godina, a svaki kupac je dužan da prilikom registracije navede tačne podatke;

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.vinafrancuske.rs

– da se prodavnice Maison du Vin d.o.o., Novi Beograd obavezuje da ukoliko neki od proizvoda nije trenutno dostupan a ponuđen je na prodaju, obavestiti kupca robe telefonom ili elektronskim putem po pitanju zamenskog proizvoda ili otkazivanja poručenog proizvoda. Svi ostali poručeni proizvodi biće isporučeni;

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.vinafrancuske.rs smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.vinafrancuske.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

– da se saobraznost robe ugovoru utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je internet sajt www.vinafrancuske.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.vinafrancuske.rs .

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal koji se nalazi na našem sajtu izražena u RSD sa uračunatim PDV-om;

-da je minimalan iznos porudžbine 1000 RSD;

-da kupljenu robu putem naše online prodavnice www.vinafrancuske.rs isporučujemo u roku od tri radna dana, više o tome možete da pročitate na stranici uslovi isporuke;

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na našem sajtu www.vinafrancuske.rs;

– da potrošač koji kupuje robu putem našeg internet sajta www.vinafrancuske.rs istu može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u banci kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu, više o tome na strani načini plaćanja;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da proizvod koji je primio nije poručeni proizvod, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugi artikal, na način kako je to definisano na strani zamena artikala.

– da u slučaju prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano u pravo na odustajanje.

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije.

– Maison du Vin d.o.o., Novi Beograd  zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku, s tim što će se pristupiti izmeni ovih Uslova i odredbi samo kada je to nužno i radi njihovog usklađivanja s propisima Republike Srbije, u slučaju promene internih operativnih zahteva, kao i u slučajevima zahteva za poboljšanje pružanja usluga, te u slučaju zahteva za poboljšanje efikasnosti online narudžbina. 

– Sve izmene ovih Uslova i odredbi, kao i datum stupanja na snagu tih izmena, biće objavljene putem internet stranice. Sve izmene Uslova i odredbi biće na snazi samo za nove narudžbine primljene posle objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ako kupac ne dostavi prigovor na promenu ili ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

– Ovi Uslovi i odredbe propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane Kupaca. 

– Nakon obavljene registracije na internet stranicama, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni s ovde iznesenim Uslovima i odredbama te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje. 

– Vinoteka Maison du Vin d.o.o., Novi Beograd  zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ako to smatra potrebnim, ukine, dopuni ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena, dopuna ili ukidanje Uslova i odredbi, tj. uslova korišćenja, stupa na snagu u trenutku njihovog objavljivanja na internet stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.

Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti mogu se razlikovati od onog naznačenog na internet stranicama. 

U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Kupac uvek može obratiti Vinoteci Maison du Vin d.o.o., Novi Beograd